برند آواردیو در دوازدهمین نمایشگاه بازاریابی و تبلیغاتی بصورت موثر حضور داشت و با استقبال بی نظیر هموطنان گرامی روبرو گردید، در طول ۴ روز برگزاری نمایشگاه همکاران ،کارشناسان و تامین کنندگان کالا از سازمان ها و شرکت ها از این غرفه در سالن ۲۵ بازدید نمودند.

محصولات چرمی آواردیو در نمایشگاه بین المللی بازاریابی و تبلیغاتی تهران

محصولات چرمی آواردیو در نمایشگاه بین المللی بازاریابی و تبلیغاتی تهران

محصولات چرمی آواردیو در نمایشگاه بین المللی بازاریابی و تبلیغاتی تهران

awardio-4

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته
The 12th Int,l. Exhibition of Advertising, Marketing & Related Industries